DECALCOMANIEËN

Hoewel vooral de decalcomanieën van Gertrude Pape bekendheid hebben gekregen, werden ook van Cornelia Brinkman 9 decalcomanieën gepubliceerd in de (voorlopig*) laatste aflevering van het literaire tijdschrift De Schone Zakdoek, 1944, 35/36, pp. 2-7.

Een van de 9 gepubliceerde decalcomanieën:


 Offergave

Alle afleveringen van De Schone Zakdoek, inclusief deze decalcomanieën en haar verhaal 'Pim en Mien', worden nu bewaard in het Literatuurmuseum (voorheen: Letterkundig Museum).

Van Cornelia Brinkman zijn ook 83 nog ongepubliceerde decalcomanieën (of 'inktvlekken', zoals zij ze zelf noemde) bewaard gebleven (nu in particulier bezit). In 1949 leende zij deze 83 inktvlekproducten uit aan A. Roland Holst, die er zeer enthousiast over was (zie zijn reactie onder aan deze pagina).

Enkele voorbeelden:



"... te zoeken waar het leven
en het lijf gebleven is."
**



Avondgebed in het jachthuis.



Twee booze geesten betwisten elkaar bij voorbaat de ziel van de eerst-
volgende melancholicus, die zich van het rustieke bruggetje af verdrinken zal.


Zou het al zinken en vergaan,
Waar bleef de zwaan?
Waar bleef de zwaan,
De zwaan, dat vrolijke waterdier,
Nooit zat van kussen?
Geen watren blusschen
Haar minnevier.
(Zang der Joffers in Vondels 'Noah')***



The Red Queen looking into Alice's looking-glass



De Riviergod zegent de vrouwen die aan den oever haar wasch uitwringen.



"Mejuffrouw Sara Burgerhart" in gesprek met haar "lieve vriendin", mejuffrouw Anna Willis.****

A. Roland Holst schreef over (bovenstaande) inktvlekproducten:

"Mag ik je "Inktvlekproducten" nog even houden? Ik heb ervan genoten en ik herhaal dat genot graag nog eens - Wat zijn er wonderlijke resultaten bij! en je hebt een ware gave om in de titels creatief te worden - zoo bijv. "Avondgebed in het jachthuis" en die 2 Booze geesten en het mystieke bruggetje" (brieffragment, 27 februari 1949).

In dit artikel (pdf-bestand) kunt u iets meer lezen over de decalcomanieën en Brinkmans betrokkenheid bij De Schone Zakdoek.

* Voorlopig, omdat onlangs, d.w.z. 70 jaar later, een nieuwe aflevering (nr. 37) is uitgebracht. Daarover kunt u hier meer lezen.

** Dit zijn regels uit het gedicht 'In memoriam patris' van J.W.F. Werumeus Buning.

*** Verwijst naar Noah, of ondergang der eerste weerelt van Joost van den Vondel (regel 1059 t/m 1065).

**** Verwijst naar De Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart, een briefroman uit 1782, geschreven door Betje Wolff en Aagje Deken.